Blog de TDAH-cmc-1rbatx

Blog personal

Noticias y comentarios personales

Preguntes

Escrito por TDAH-cmc-1rbatx 11-02-2018 en tdah. Comentarios (0)

1. Que signifiquen les sigles TDAH?

Signifiquen Transtorn dèficit d'Atenció i Hiperactivitat.

2. Digues 3 simptomes de tots els que comporta el TDAH.

Impaciència, dificultat per reflexionar ordenadament i baixa tolerància a la frustració.

3. Quins són els dos tipus de medicaments per el tractament del TDAH?

Fàrmacs estimulants i fàrmacs no estimulants.

Medicació

Escrito por TDAH-cmc-1rbatx 11-02-2018 en tdah. Comentarios (0)

Els símptomes en el TDAH estan causats per un defecte en unes substàncies químiques anomenades neurotransmissors. Són essencials perquè els circuits cerebrals encarregats de mantenir l'atenció, organitzar, planificar les accions i controlar els impulsos, funcionin correctament. 

Esquemàticament, es pot dir que els medicaments per al TDAH, el que fan és augmentar els neurotransmissors cerebrals necessàris per a un correcte funcionament de les àrees cerebrals implicades en el TDAH, permetent al nen utilitzar les seves facultats naturals per focalitzar l'atenció, mantenir la concentració, pensar abans d'actuar, escoltar, atendre i aprendre.

Bàsicament hi ha dos grans tipus de medicació per al TDAH en nens. Es tracta principalment dels fàrmacs estimulants (es considera que actuen sobre la dopamina cerebral), i els fàrmacs no estimulants (es considera que actuen sobre la noradrenalina), en aquelles zones del cervell que funcionen per sota del que és normal en els nens amb TDAH (àrea prefrontal).


Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat

Escrito por TDAH-cmc-1rbatx 11-02-2018 en tdah. Comentarios (0)

TDAH són les sigles de Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat. Es tracta d'un trastorn de caràcter neurobiològic originat en la infància que implica un patró de dèficit d'atenció, hiperactivitat i / o impulsivitat, i que en moltes ocasions està associat amb altres trastorns comórbits.

És fonamental per al diagnòstic de TDAH avaluar que aquests símptomes nuclears que hem comentat (dèficit d'atenció, hiperactivitat i impulsivitat) es presenten:

1. des de molt jove: abans dels 12 anys.

2. amb una intensitat i freqüència superior a la normal per a l'edat i l'etapa de desenvolupament del nen.

3. que deteriorin o interfereixin de forma significativa en el rendiment del nen en dos o més dels àmbits de la seva vida: escolar o laboral, familiar i social. 

4. no ser causats per un altre problema mèdic, un tòxic, una droga o un altre problema psiquiátrico.Símptomes

Escrito por TDAH-cmc-1rbatx 11-02-2018 en tdah. Comentarios (0)

La impulsivitat es la responsable que les persones amb TDAH no siguin capaces de pensar abans d'actuar. Els costa pensar en les conseqüències dels seus actes malgrat que les coneguin bé i les hagin reflexionat i verbalitzat en moltes ocasions.

La dificultat rau a no poder inhibir o evitar a temps aquella conducta o resposta inapropiada. Les manifestacions són molt diferents d'un nen a un altre i anirà canviant amb l'edat.

Dificultat en el ben d'Educació Infantil i en dos primera cursos de Primària per a solucionar conflictes amb els companys sense necessitat de pegar, cridar, donar cops de peu...

Conductes de risc, que poden anar des de travessar un carrer sense mirar, en el ben més petit, fins a conduir una motocicleta sense casc o consumir qualsevol tipus de droga, en un adolescent. Els companys coneixen aquesta tendencia del noia amb TDAH i no és infreqüent que el animin a estar sempre en primera línia per a determinades actuacións a les quals la resta no s'atreveixen. Ens accidents són molt més freqüents en els nens amb TDAH, des d'intoxicacións accidentals cuan són petits a lesions i fractures per caigudes. Es accidents de trànsit són un altre rica important en l'adolescent i l'adult amb TDAH.

Impaciencia. Acostumen a parlar a clase sense demanar la paraula, interrompen les Converses dels al tres, reponen abans que s'acabi la pregunta, els costa complir les normes d'un joc de grup...

Tendència a realizar treballs molt rapidament, sense posar gaire cura en el resultar o en la qualitat.

Necessitat de gratificació immediata. Baixa tolerància a la frustració. Poden insistir d'una forma increïblement persistent Quan volen alguna cosa.

Dificultat per a reflexionar de forma ordenada, la cual cosa els porta a respostes absurdes o discursos inconnexos.